Dokument

SÄK's Allmänna Råd

 

AR-Aregister

 

AR-B

Minneslista lokalklubb inför SÄK's årsstämma

 

AR-C

Minneslista lokalklubb efter årsmöten

 

AR-D


Riktlinjer för klubbstyrelse

 

AR-E

Riktlinjer för ordförande

 

AR-F

Riktlinjer för sekreterare

 

AR-G

Riktlinjer för kassör

 

AR-H

Riktlinjer för utbildningsansvarig

 

AR-I


Riktlinjer för revisor

 

AR-J


Riktlinjer för valberedning

 

AR-K


Riktlinjer för annonsansvarig

 

AR-L

Riktlinjer för avelsgrupper och avelsråd

 

AR-MRiktlinjer för dataansvarig

 

AR-NRiktlinjer för utställningsansvarig

 

AR-O

Riktlinjer för ansökan om internationella jaktprov

 

AR-PRiktlinjer för jaktprovsansvarig

 

AR-Q

Riktlinjer för rasklubbsaktiviteter

 

AR-R

Medlemshantering betalningsrutiner

 

AR-S


Avelspolicy

 

AR-T


Avelsstrategi

 

AR-U

Alkoholpolicy

 

AR-V

Integritetspolicy

 

AR-W

Att skriva motioner

AR-X