Hälsoläget

Höftledsdysplasi - HD


Publicerat 2016.11.28

Höftledsdysplasi är en utvecklingsrubbning i höftleden. Detta innebär att ledhuvud och ledpanna inte passar ihop. Vilket leder till onormalt slitage i leden, tryckbelastning i leden som gör att ledbrosket nöts, onormala sträckförhållande i ledband och ledkapsel och förkalkningar. Detta kan sedermera leda till stelhet, hälta och smärta. Höftledsdysplasi har en polygen arvsgång. Även miljöfaktorer kan ha en viss betydelse för utveckling av sjukdomen. Ingår i SKK´s bekämpningsprogram vilket innebär att samtliga avelsdjur skall vara HD- röntgade innan parning för att avkomman skall kunna registreras.

 

Avelsrekommendation avseende Höftledsdysplasi

Jämthund och Norsk Älghund Grå. 

Sedan 1/1-2013 har beräkningar av HD-index införts för dessa raser.

Minst ett av föräldradjuren i en kombination skall ha höftledsstatus grad A.

Om en parning, mot förmodan, görs där inget av föräldradjuren har A-höfterskall genomsnittliga höftledsindex vid parningstillfället vara över 100.

Använd inte hundar med höftledsstatus C, D, E.

Gör inte om en kombination som har gett avkomma med höftledsdysplasi.

Läs mer om HD-index på denna sida.


Svensk Vit Älghund, Hälleforshund, Karelsk Björnhund, Norsk Älghund Svart, Östsibirisk Laika, Västsibirisk Laika, Ryskeuropeisk Laika:

Para inte två hundar med B-höfter. Använd inte hundar med höftledsstatus C-E.

Gör inte om en kombination som har gett HD.

Om hundar med höftledsstatus C-E används i avel så medför detta att avkomman får avelsförbud (undantag Hälleforshunden).

Avelskommittén vill arbeta för att flera hundar skall komma till röntgen och uppmanar uppfödarna till att få i väg sina avkommor till röntgen. Från och med 2007 kommer det att krävas att minst 50% av kullen är röntgade för att en hund skall tas in på unghund- eller ungtiklistan.