Hälsoläget

Armbågsledsdysplasi – AD


Publicerat 2016.11.28

Samlingsbegrepp för ett flertal utvecklingsdefekter i armbågsleden som i förlängningen medför benpålagringar, artroser.
Många raser har som krav att även armbågarna skall röntgas i samband med höftledsröntgen.
Polygen arvsgång.

Utvecklingsdefekter liknande de i armbågsleden kan uppstå även i andra leder som bog, knä och has. Dessa utvecklingsdefekter kallas osteochondros och förekommer hos de flesta av våra älghundraser.

 

Avelsrekommendation Armbågsdysplasi

Använd inte sjuk hund i avel, gör inte om en kombination som givit AD.

OBS! Från den 1 januari 2010 gäller att båda avelsdjuren födda efter 2009-01-01 skall vara AD(ED)-röntgad utan anmärkning före parning.

Gäller samtliga älghundsraser förutom Norsk Älghund Grå, som fr.o.m. 2014-01-01 ej har detta krav.