Jaktprov

Ledhundsprov

 

Bestämmelser för Älghundklubbens jaktprov, Ledhundsprov på älg, börjar på sidan 23 i dokumentet nedan.

Dessa bestämmelser är fastställda att gälla 2017-07-01 till 2022-06-30.

bestämmelser ledhundsprov sid.23

Ledhundsprov - allmänt

Jag är strax tillbaka...