Kontakta oss

Svenska Älghundklubbens valberedning

Du har möjligheten att påverka framtiden genom att föreslå personer som du tycker gör ett bra arbete lokalt eller av andra anledningar skulle passa bra i Svenska Älghundklubbens styrelse. 
Alla medlemmar har möjligheten att lämna förslag till valberedningen på styrelsens framtida sammansättning, men följande måste var uppfyllt. 

Arne Berntsson

Sammankallande

 

070-313 12 95

 

Hans Broström

 

 

070-633 79 19

 

Peter Jakob

 

 

070-647 48 30

 

SÄK's styrelse och kommittéer