Sjukdomsanmälan

Anmälan om sjuk hund

Det är mycket angeläget att rapporteringen av insjuknade hundar sker till SÄK's avelskommitté. Vi har ingen möjlighet att förhindra spridningen eller förbättra hälsotillstånden, om inte sjukdomsanmälningar kommer in. Anmälningar som godkännes skall vara undertecknade av antingen hundägaren, ägaren till fadershunden eller uppfödaren. Alla sjukdomar skall rapporteras.

 

B-11
Sjukdomsanmälan

Anmäla sjuk hund Det är ingen skam att få en sjuk hund, men det är skam att inte rapportera den.

Blanketten ovan kan användas men det kan också ske på vanligt brevpapper, bara uppgifterna är besvarade som finns på originalblanketten.

Insändes till:
Svenska Älghundklubben
Västerhusänget 226
894 91 Själevad

E-post: info@alghundklubben.com

 

Särskild uppmärksamhet

En nygammal sjukdom får särskild uppmärksamhet. Det gäller diabetes eller sockersjuka. Från SKK och försäkringsbolaget Agria har anmälts att älghundraserna är särskilt drabbade. Ett forskningsprojekt där våras raser ingår, har startats på Sveriges Lantbruksuniversitet om sjukdomen. Sjukdomen synes drabba främst tikar.