Hälsoläget

Ögonsjukdomar, Ögonlysning


Publicerat 2022.07.31

Ändrad diagnos

Mokojans Sixten SE48324/2013 har fått ändrad ögondiagnos.
Korrekt diagnos är retinopati. Diagnosen har ändrats av Svenska Kennel Klubben. Ändring av diagnos har kunnat ske genom att hunden har undersökts med hjälp av nya, moderna undersökningsmetoder.

// Avelskommittén

 


Publicerat 2022.07.04

Nytt för Jämthund från 1 januari 2023.

Krav på att alla avelshundar, tikar som hanar, skall vara ögonlyst inom ett år före parning.  Dvs ögonlysningen får ej vara äldre än 12 månader.  

Hunden skall vara fri från PRA, Glaukom, Total katarakt, Bakre polkatarakt och annan förändring som ögonspecialist bedömmer som allvarlig och/eller ärftlig.

För ytterligare information se respektive ögonsjukdom.

// Avelskommittén

 


Publicerat/ÅJ 2016.12.13

Tillägg till SÄKs avelsrekommendationer gällande ögonundersökningar

För de hundar som har genomgått en ERG-undersökning, där näthinnan bedöms vara utan anmärkning, räcker det med ögonlysning med tre års intervall för fortsatt avel.

Det vill säga efter ERG-undersökning skall hunden ögonlysas inom tre år innan parning.

Förutsättning: att en kopia på utlåtandet från ERG-undersökningen insändes till SÄKs kansli.

ERG=elektroretinogram, en undersökning av näthinnans funktion.