Hälsoläget

Ögonsjukdomar, Ögonlysning


Publicerat/ÅJ 2016.12.13

Nytt från 1 januari 2010.

Hund som skall användas till fler än 5 kullar skall vara ögonlyst inom ett år före parning.

Hunden skall vara fri från PRA, Glaukom, Total katarakt, Bakre polkatarakt och annan förändring som ögonspecialist bedömmer som allvarlig och/eller ärftlig.

För ytterligare information se respektive ögonsjukdom.

// Avelskommittén

 

Tillägg till SÄK´s avelsrekommendationer gällande ögonundersökningar

För de hundar som har genomgått en ERG-undersökning, där näthinnan bedöms vara utan anmärkning, räcker det med ögonlysning med tre års intervall för fortsatt avel.

Det vill säga efter ERG-undersökning skall hunden ögonlysas inom tre år innan parning.

Förutsättning: att en kopia på utlåtandet från ERG-undersökningen insändes till SÄK´s kansli.

ERG=elektroretinogram, en undersökning av näthinnans funktion.