Kontakta oss

Svenska Älghundklubbens kommittéer

 

Avelskommittén

 

Joachim Gunnarsson

Ordförande

 

070-522 67 18

 

 

Jan-Anders Thorud

 

 

070-512 96 81

 

 

Åsa Magnusson Juberget

Adjungerad

 

070-326 40 43

 

 

Jaktprovskommittén

 

Sebastian Tång

Ordförande

 

070-405 23 97

 

 

Jan-Anders Thorud

 

 

070-512 96 81

 

 

Peter Liljergren

 

 

070-555 59 38

 

 

Anton Joelsson

 

 

072-548 26 58

 

 

Tomas Lager  

 

 

070-662 87 44

 

 

Jens Karlsson

Adjungerad

 

070-313 67 55

 

 

Torkel Norling

Adjungerad

 

 

 

 

Jan Zackrisson

Adjungerad

 

 

 

 

Bert Olof Åkerström

Adjungerad

 

 

 

 

 

Datakommittén

 

Peter Liljergren

Ordförande

 

070-555 59 38

 

 

Sebastian Tång

 

 

070-405 23 97

 

 

Christian Nordin

Adjungerad

 

 

 

 

Per Svensk

Adjungerad

 

 

 

 

Utställningskommittén

 

Urban Nilsson

Ordförande

 

070-689 85 10

 

 

Tomas Lager  

 

 

070-662 87 44

 

 

Carro Åkersten

 

 

070-694 40 88

 

 

Gunilla Hjerpe

Adjungerad

 

 

 

 

Patric Ragnarson

Adjungerad

 

 

 

 

Redaktions- och mediakommittén

 

Urban Nilsson

Ordförande

 

070-689 85 10

 

 

Mona Sundqvist

  

 

070-660 04 03

 

 

Peter Liljergren

 

 

070-555 59 38

 

 

Tomas Lager  

 

 

070-662 87 44

 

 

Rekryterings- och förmånskommittén

 

Anton Joelsson

Ordförande

 

072-548 26 58

 

 

Joachim Gunnarsson

 

 

070-522 67 18

 

 

Urban Nilsson

 

 

070-689 85 10

 

 

Mona Sundqvist

 

 

070-660 04 03

 

 

Emil Engberg

Adjungerad

 

070-674 59 99

 

 

Extern- och samverkanskommitté

 

Urban Nilsson

 

 

070-689 85 10

 

SM-kommittén

 

Urban Nilsson

 

 

070-689 85 10

 

 

JO Förlaget

representant

 

 

 

 

 

 

 

Arrangerande lokalklubb  

representant

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordisk Älghundunion

 

Peter Liljergren

 

 

070-555 59 38

 

 

Jan-Anders Thorud

 

 

070-512 96 81

 

 

Sebastian Tång

 

 

070-405 23 97