Domarkompendium

Svenska Älghundklubbens domarkompendium

Ett domarkompendium för exteriördomare (tidigare kallat raskompendium) är ett komplement till rasstandarden. SÄK har ansvar för att ta fram domarkompendium för sina raser.

Dessa dokument är tänkt som ett hjälpmedel för auktoriserade domare som dömer älghundsraser på utställning. De är också tänkt att användas vid fortbildning av sådana domare samt vid utbildning av nya domare för raserna, likaså vara ett hjälpmedel för uppfödare, hundägare och andra intresserade.

 

Här nedan följer domarkompendierna för våra raser

 

Jämthund

Hälleforshund

Svensk Vit Älghund


Norsk Älghund, grå

Norsk Älghund, svart

karelsk björnhund

östsibirisk laika

västsibirisk laika

rysk-europeisk laika