Hälsoläget

Ögonsjukdomar, Katarakt


Publicerat 2016.11.28

Katarakt - Grå starr

Katarakt innebär grumling i ögats lins. En liten katarakt påverkar inte synen medan en katarakt med större utbredning ger synnedsättning. En dubbelsidig total katarakt, där hela linsen är grumlig, innebär att hunden är funktionellt blind.

 

Avelsrekommendation Katarakt

Använd ej i avel hundar med diagnoserna Total katarakt eller Bakre polkatarakt. Använd ej heller hund i avel som har en annan katarakt som ögonveterinär bedömer vara ärftlig och allvarlig.

Dessutom är det önskvärt att samtliga avelsdjur ögonlyses inom ett år före parning.
Det är också önskvärt att så många hundar som möjligt ögonlyses även om de inte skall användas i avel.

 


Publicerat 2009.05.17

Katarakt – Hälleforshund

Hälleforshunden har uppvisat ett allvarligt tillstånd gällande katarakt. Av 49 st. ögonlysta hundar har 13 st. anmärkningar på katarakt. 7 av dessa är katarakter av allvarlig karaktär.

 

Avelsrekommendation – Hälleforshund

Obligatorisk ögonlysning av samtliga avelsdjur inom ett år före parning.

Använd ej i avel hund med diagnoserna Total katarakt, Bakre polkatarakt eller annan katarakt som ögonveterinärerna bedömmer som ärftlig och allvarlig.

Friska valpar till hundar med någon av ovanstående katarakt diagnoser, kan användas i avel med största försiktighet.

För övrigt bör så många hundar som möjligt ögonlysas för att screena rasen. Upprepa gärna ögonlysningen vartannat till vart tredje år. Försök att få så många gamla hundar som möjligt till ögonlysning.

Gällande övriga avelsrekommendationer för Hälleforshund kontakta rasklubbens avelsråd! Tänk på att ta kontakt i god tid innan tilltänkt parning!

SÄK's avelskommitté genom Åsa Juberget 090517