Information

Information från Avelskommittén


Publicerat 2022.03.11

Svenska Älghundklubbens Regler och Avelsrekommendationer.

Det finns inom Svenska Älghundklubben framtagna avelsrekommendationer för samtliga våra raser. Vilka kriterier/ regler som skall gälla för en tik eller hane som skall avlas på, har medlemmarna inom Svenska Älghundklubben genom sina förtroendevalda medlemmar bestämt och accepterat inom varje ras.

Avelsrekommendationerna baseras på målsättningarna som finns i RAS, som är ett dokument klubbarna är ålagda av huvudorganisationen Svenska Kennelklubben att uppdatera vart 5:e år och som finns för alla Sveriges raser.

På sociala medier kan man i stort sett varje dag under parningssäsongen läsa om planerade, eller gjorda parningar, där flertalet av dem strider mot bestämda regler och avelsrekommendationer.
Dessutom är det ett väldigt stort antal personer som "gillar" denna planerade eller genomförd parning. Personer som många gånger dessutom är medlemmar och funktionärer i Lokalklubbarna.

Det finns idag mer eller mindre problem i samtliga våra raser. Svenska Älghundklubben har ansvaret för raserna. Man har satt olika parametrar i olika raser beroende på hur "sjuk eller frisk" rasen är, och i vilken riktning man i övrigt vill få rasen.

Att då helt nonchalera rekommendationerna, och göra som man själv vill, tillför ingenting till någon ras. Snarare tvärtom. Rasen blir på sikt bara sämre. 

Är det fel på våra regler och rekommendationer eller tankesätt, och man vill få till en förändring på något, så är rätt väg att gå via sin lokalklubb och vidare till Svenska Älghundklubben, och inte via sociala medier.

2022-03-06

Svenska Älghundklubbens Avelskommitté