Svenska Älghundklubben

Svenska Älghundklubben, SÄK, är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och består av 10 lokala klubbar (se karta nedan) och en centralstyrelse. Älghundklubben har även 6 anslutna rasklubbar. Årsstämman är Svenska Älghundklubbens högst beslutande organ och anordnas en gång per år.

Våra raser är Jämthund, Hälleforshund, Svensk Vit Älghund, Norsk Älghund, grå, Norsk Älghund, svart och Karelsk Björnhund samt laikaraserna, Östsibirisk Laika, Västsibirisk Laika och Rysk-Europeisk Laika.

 

SÄKs nyvalda styrelse för 2022
Från vänster: Leif Lundberg, Peter Liljergren, Mona Sundqvist, Sebastian Tång, Matts-Olof Mattsson,
Jan-Anders Thorud, Carolina Åkersten, Urban Nilsson och Mikael Wallén.
Saknas på bild: Jens Karlsson.

Lokalklubbar

Norrbottens Älghundklubb, nr 95 Västerbottens Älghundklubb, nr 90 Västsvenska Älghundklubben, nr 20 Jämtland/Härjedalens Älghundklubb, nr 70 Sydsvenska Älghundklubben, nr 10 Östsvenska Älghundklubben, nr 30 Dalarnas Älghundklubb, nr 60 Bergslagens Älghundklubb, nr 50 Gävleborgs Älghundklubb, nr 40 Västernorrlands Älghundklubb, nr 80

Klickar du på en region så kommer du direkt till den lokalklubbens egna hemsida.

Hitta Älghund

 

Presentationssidan för våra älghundar.

Information om hundar och dess släktingar och resultat från prov och utställningar.

Till Hitta Älghund

Provdata

 

Anmälningssidan för alla
lokalklubbars prov och utställningar.


Till Provdata
Avel

Avelsstrategierna syftar till att förädla älghundarnas jaktliga egenskaper, mentalitet och fysiska förmåga. Det sker genom avelsutvärderingar, rådgivning och utbildning av uppfödare.

Till Avelssidorna


Utställning

Utställningarna arrangeras av de lokala älghundklubbarna och har syftet att förbättra älghundarnas exteriöra och mentala egenskaper.

Till Utställningssidorna


Jaktprov

Även jaktproven arrangeras av lokalklubbarna under jaktsäsong. Syftet är att få fram underlag för aveln och på ett systematiskt sätt förädla älghundarnas jaktliga egenskaper.

Till Jaktprovssidorna


Älghundklubben på Facebook

Särskild uppmärksamhet

Adressändra!

Har du flyttat eller på något annat sätt
fått ny adress?
Då är vi tacksamma om du skickar ett meddelande om detta till kansliet.

info@alghundklubben.com

Nyligen uppdaterat


Uppdaterat 2022.07.31

Avelskonferens Rättvik
Information Avelskommittén


Uppdaterat tidigare

B17 - Provdatakort
Ögonlysning Rättvik
Nytt protokoll
Avelsrekommendationer Jämthund
Utbildningsmaterial jaktprov
Information Avelskommittén


Avelskonferens i Rättvik den 18 augusti 2022.

Under förmiddagen träffas SÄKs Avelskommitté och klubbarnas avelsfunktionärer för information och frågor.

Efter lunch blir det en intressant föreläsning där alla intresserade är välkomna att delta.
Thomas Bergström kommer då att bjuda på en resa in i Genetikens värld. Han tar även upp ärftliga ögonsjukdomar
och informerar om hur forskning går till, orsaker till sjukdomar och genetiska tester.

För mer information och anmälan, klicka här...

Vi ses i Rättvik!
SÄKs Avelskommitté

Domarutbildning nya jaktprovsregler


Alla jaktprovsdomare uppmanas att läsa igenom de nya jaktprovsreglerna som kommer att gälla från och hösten 2022.

Här kan du hämta hem provboken...

Här kan du hämta hem provdatakortet...

Lokala utbildningsträffar kommer att hållas från slutet av mars månad och framåt. Domare kallas av lokalklubben.
Kontakta gärna din klubbs utbildningsansvarige
om du har funderingar eller synpunkter.

 

Ögonlysning i Rättvik

SÄKs AK inbjuder till ögonlysning i samband med Rättviksutställningen, lördagen den 13 auugusti.

Föranmälan och information här...

Semesterstängt V. 33

Kansliet är under vecka 33 semesterstängt.
Brådskande ärenden tas under denna tid helst via mejl:

info@alghundklubben.com