Svenska Älghundklubben

Svenska Älghundklubben, SÄK, är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och består av 10 lokala klubbar (se karta nedan) och en centralstyrelse. Älghundklubben har även 6 anslutna rasklubbar. Årsstämman är Svenska Älghundklubbens högst beslutande organ och anordnas en gång per år.

Våra raser är Jämthund, Hälleforshund, Svensk Vit Älghund, Norsk Älghund, grå, Norsk Älghund, svart och Karelsk Björnhund samt laikaraserna, Östsibirisk Laika, Västsibirisk Laika och Rysk-Europeisk Laika.

Lokalklubbar

Norrbottens Älghundklubb, nr 95 Västerbottens Älghundklubb, nr 90 Västsvenska Älghundklubben, nr 20 Jämtland/Härjedalens Älghundklubb, nr 70 Sydsvenska Älghundklubben, nr 10 Östsvenska Älghundklubben, nr 30 Dalarnas Älghundklubb, nr 60 Bergslagens Älghundklubb, nr 50 Gävleborgs Älghundklubb, nr 40 Västernorrlands Älghundklubb, nr 80

Klickar du på en region så kommer du direkt till den lokalklubbens egna hemsida.

Hitta Älghund

 

Presentationssidan för våra älghundar.

Information om hundar och dess släktingar och resultat från prov och utställningar.

Till Hitta Älghund

Provdata

 

Anmälningssidan för alla
lokalklubbars prov och utställningar.


Till Provdata
Avel

Avelsstrategierna syftar till att förädla älghundarnas jaktliga egenskaper, mentalitet och fysiska förmåga. Det sker genom avelsutvärderingar, rådgivning och utbildning av uppfödare.

Till Avelssidorna


Utställning

Utställningarna arrangeras av de lokala älghundklubbarna och har syftet att förbättra älghundarnas exteriöra och mentala egenskaper.

Till Utställningssidorna


Jaktprov

Även jaktproven arrangeras av lokalklubbarna under jaktsäsong. Syftet är att få fram underlag för aveln och på ett systematiskt sätt förädla älghundarnas jaktliga egenskaper.

Till Jaktprovssidorna


Älghundklubben på Facebook

Särskild uppmärksamhet

Adressändra!

Har du flyttat eller på något annat sätt
fått ny adress?
Då är vi tacksamma om du skickar ett meddelande om detta till kansliet.

info@alghundklubben.com

Nyligen uppdaterat


Uppdaterat 2022.09.12

Nordiska Mästerskapen 2022


Uppdaterat tidigare

Ögonlysning Skedhult
Avelskonferens Rättvik
Information Avelskommittén
B17 - Provdatakort
Nytt protokoll
Avelsrekommendationer Jämthund
Utbildningsmaterial jaktprov
Information Avelskommittén


Domarutbildning nya jaktprovsregler


Alla jaktprovsdomare uppmanas att läsa igenom de nya jaktprovsreglerna som kommer att gälla från och hösten 2022.

Här kan du hämta hem provboken...

Här kan du hämta hem provdatakortet...

Lokala utbildningsträffar kommer att hållas från slutet av mars månad och framåt. Domare kallas av lokalklubben.
Kontakta gärna din klubbs utbildningsansvarige
om du har funderingar eller synpunkter.

 

Ögonlysning i Skedhult

SÄKs AK inbjuder till ögonlysning i samband utställningen i Skedhult söndagen den 25 september.

Föranmälan och information här...

Flextider på kansliet

Från och med 1 september och framåt kan Kansliet
vara obemannat under vissa tider.
Brådskande ärenden tas då gärna per mejl:
info@alghundklubben.com