Exteriördomarkonferenser

Exteriördomarkonferenser

2023

 

Inspelat konferensmaterial och protokoll

DAG 1, lördag 18/3

Konferansdag 1 i sin helhet.
Länk till YouTube.

Raser:
Finsk Spets
Norrbottenspets
Norsk Älghund, svart
Norsk Älghund, grå
Rysk Europeisk Laika
Karelsk Björnhund

DAG 2, söndag 19/3

Söndagens konferensdag i sin helhet.
Länk till YouTube.

Raser:
Östsibirisk Laika
Västsibirisk Laika
Jämthund
Svensk Vit Älghund
Hälleforshund

Protokoll konferens 2023

Protokoll 2023

 

Domarkompendier

Ett domarkompendium för exteriördomare (tidigare kallat raskompendium) är ett komplement till rasstandarden. SÄK har ansvar för att ta fram domarkompendium för sina raser.

Dessa dokument är tänkt som ett hjälpmedel för auktoriserade domare som dömer älghundsraser på utställning. De är också tänkt att användas vid fortbildning av sådana domare samt vid utbildning av nya domare för raserna, likaså vara ett hjälpmedel för uppfödare, hundägare och andra intresserade.
Samtliga dokument är godkända av SKK.

Jämthund

Hälleforshund

Svensk Vit Älghund


Norsk Älghund, grå

Norsk Älghund, svart

karelsk björnhund

östsibirisk laika

västsibirisk laika

rysk-europeisk laika

 

 

Digital domarkonferens

Nytt sätt att arrangera exteriördomarkonferens.

Svenska Älghundklubben har tillsammans med Specialklubben för Skällande Fågelhundar genomfört en exteriördomarkonferens den 18-19 mars 2023 på ett nytt sätt som vi tror kommer vara med oss i framtiden.

-----------------------------

Det hela började 2019 med planering för en fysisk nordisk exteriördomarkonferens 2021 i Stockholm med budget och planering. Så kom pandemi, covid och all planering fick läggas på is.
Vi tog åter upp planeringen i början på 2022, med målbilden att vi skall ha en konferens för genomförande våren 2023. Vi började att prata med presentationsdomarna, titta på lämplig förläggning och datum som inte krockade med andra arrangemang, där startade vår resa.

När vi började leta efter lämpliga hotell i Stockholmsregionen så kunde vi konstatera att vi har priser före och efter pandemin. Resekostnader har gått upp dramatiskt på både flyg, tåg och bil sedan 2019 då vi satte budget för en nordisk konferens. Vi kunde konstatera att budgeten från 2019 kan vi inte hålla och kommer att överskrida med ca 500 000 kr och det kommer inte medlemmarna acceptera. Vi beslutade i arbetsgruppen att vi får titta på alternativa lösningar och tillsammans med SÄK och SKK domarkommitté så kom vi fram till att vi i stället genomför en digital lösning som ingen annan har gjort och som vi ser som en tre stegs raket. Beslutet togs i början på november 2022.

Domarkompendier

Vi fick nya direktiv av SKK hur domarkompendier ska skrivas och läggas upp enligt ett körschema, sagt och gjort nu är vi i gång efter flera års väntan. Vi i arbetsgruppen tillsammans med presentationsdomarna är ute under flera utställningar under 2022 och tar bilder. Vi hade ett fysiskt möte i Rättvik samtidigt med Älghundklubbens största utställning samt att vi har haft en bra dialog med berörda rasklubbar. Arbetsgruppen fattar beslut att alla kompendier skall vara klara senast den 30 november 2022.

De som har gjort domarkompendierna är Thomas Eriksson Jämthund, Ulf Ottosson samtliga Laikaraser, Ted Karlsson Hälleforshund och Karelsk Björnhund, Anna Fors Ward Norsk älghund Grå, Arid Berget Norsk älghund Svart samt Patric Ragnarsson Svensk vit älghund.

Mona Sundqvist och Thomas Eriksson har haft det övergripande ansvaret för kompendierna så att de blev godkända av SKK.

Presentationer av hundar, filmning och klippning av film

Vi beslutade att vi ska samlas den 3-5 februari med presentationer, presentationshundar och övrigt material som kommer behövas inför konferensen. Efter att vi har varit i kontakt med J-O förlaget som är ett företag som vi har som samarbetspartner och dom fick tala om hur de ser på våra önskemål samt genomförande och där efter så fattade vi tycke. Vi beslutade att vi samlas i Ljusdal där de har ett bra ridhus. Vi ordnade med boende och 11 raser( nio raser SÄK) och 22 stolta hundägare som skall agera presentationshundar för sin ras samlades. Hundansvarig var Carro Åkersten som gjorde ett schema när de skulle komma och filmas samt att Carro agerade som handled för de flesta raserna och hon gjord det med bravur. Vi filmade samtliga presentationer där presentationsdomaren pratade samt visade en PowerPoint och rörliga funktioner per ras inför konferensen samt övrigt som inledning och avslut. Älghundklubben hade en film som Kjell och Emil Lennartsson har gjort som visar älghundens arbetssätt och Filip Ragnarsson för ställande fågelhundar, det var mycket uppskattat bland deltagarna på konferensen. Vi har haft J-O förlaget som har filmat och klippt ihop allt material. Under dagarna i Ljusdal så beslutade vi att genomföra konferensen via livesändning och vi fick kontakt med ett företag som heter Toginta i Ljusdal som vi träffade och tycke uppstod. Det blev via Youtube och inte som man är van vid Teams eller Zoom.

Konferenshelg

Vi genomförde konferensen den 18-19 mars i Ljusdal där vi kom till företaget Toginta som hade fixat en TV-studio med soffa och stolar till våra eminenta domare som ville presentera våra raser samt moderator Göran Johansson som fick uppdraget att hålla i ordning på konferensen. Deltagare är ju de som skall döma raserna samt de som är elever och alla fick göra sin röst hörd via mail. De som deltog fick möjlighet att svara på frågor angående konferensen samt upplägg som kan vara underlag för utvärdering i framtida konferenser. Vi som har varit med under hela resan känner oss ganska så nöjda med resultatet. Övriga som vill titta på materialet kan gå in på SÄK eller SSF hemsida och klicka på länken.

Ett stort tack till presentationsdomarna, hundägarna och de som har varit med och gjort detta möjligt, ingen nämnd ingen glömd.
För övrigt i skrivande stund så väntar vi på SKK DK och deras utvärdering.

SÄK Utställningskommitté
Urban Nilsson   

        

Konferenspanelen 2023

Från vänster: Arild Berget, Patric Ragnarson, Anna Fors Ward, Ted Karlsson, Thomas Eriksson, Petra Högberg och Göran Johansson.
Saknas gör Kurt Nilsson.